செவ்வாய், 26 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு – 24. நானோர் பாவேந்தன்: I AM A PRINCE OF POETS

 

சான்றோர் வாக்கு – 24. நானோர் பாவேந்தன்: I AM A  PRINCE OF POETS

”கல்வித் துறைச்செய லாளர்

பொய் இலா ராகிய ‘கையார்’ என்க

முப்பத் தேழாண் டலுவல் பார்த்தேன்

ஓய்வு பெற்றேன் ஊதியப் பேற்றுடன்

அலு வலில் இருந்த அத்தனை நாளிலும்

 

அறவழி தவறிய அதிகா ரிகளின்

எதிர்ப்பிலா நேரமே இல்லை. அக் கடலை

வென்று நீந்தா வேளயே இல்லை

அலுவல் கால நிலைஇது

ஆயினும்”

………………….தொடரும்……………………..

“ But the Education Secretary ,

An honest French man called Caillard ,

Rules in my favour cited, and me a teacher made at Niravi.

Years seven and thirty  I served,

And with benefits of pension retired.

In service, fierce opposition I had ever to face,

From officers unfair

Their resistance relentless,

I had always to swim against

Officialdom was at that time.”

……………………….தொடரும்…………………….

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக