ஞாயிறு, 24 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு – 22. 352. பாலை, குறுந்தொகை.

 

சான்றோர் வாக்கு – 22.  352. பாலை,  குறுந்தொகை.

 

“நெடுநீர் ஆம்பல் அடைப் புறந்தன்ன

கொடுமென் சிறைய கூர் உகிர்ப் பறவை

அகல் இலைப் பலவின் சாரல் முன்னி

பகல் உறை முதுமரம் புலம்பப் போகும்

சிறுபுன் மாலை உண்மை

அறிவேன் தோழி அவர்க் காணா ஊங்கே.”

– கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார்.

 

 

Bats with sharp claws and bent thin wings like the back of  the lily leaves  growing in deep waters, thinking of  the hill slopes abounding in jack trees with wide broad leaves leaving the aged  tree alone  where they had rested  during day fly away. The very existence of such a   paltry parting hour of eve  I become aware of only  now when my lord is away from me.”-

----R.Balakrishna Mudaliyar,B.A.L.T.

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக