வியாழன், 7 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு -6.

 

சான்றோர் வாக்கு -6.

Biography is the most Universally pleasant and Profitable of all reading”__ Carlyle.

ஒருவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு எல்லா நூல்களினும் எங்கும் மிகுந்த இன்பமும் பயனும் ஈய வல்லது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக