ஞாயிறு, 10 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு -9

 

சான்றோர் வாக்கு -9

“Heroism is the brilliant triumph of the soul over the flesh+”----Amiel.

உடல் அச்சம் நீங்கி உயர்ந்த உயிரின் வெற்றியாய் ஓங்கியுள்ளது வீரம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக