செவ்வாய், 19 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு -17.

 

                        சான்றோர் வாக்கு -17.

196-மருதம்

”வேம்பின் பைங்காய் எந்தோழி தரினே

தேம்பூங் கட்டி என்றனிர் இனியே

பாரி பறம்பில் பனிச்சுனைத் தெண்ணீர்

தைஇத் திங்கள் தண்ணிய தரினும்

வெய்ய உவர்க்கும் என்றனிர்

ஐய! அற்றால் அன்பின் பாலே”.-மிளைக்கந்தன்,குறுந்தொகை

 

   In former days, even if mistress offered you only green unripe neem (margosa) fruit, you deemed it sweet lovely looking candy; but nowadays even if she were to offer you cool, crystal clear spring water of the cool month of Thai from Pari’s  Parambu hills, you deem it hot and saltish! O chief, such is the nature of  thy love!” - R.Balakrishna Mudaliyar,B.A.L.T.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக