வெள்ளி, 15 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு -13.

 

சான்றோர் வாக்கு -13.

“A sovereign’s great example forms a people ; the public breast is noble or vile as he inspires it.”

“ தன் குடிமக்களைத் தக்கவராக உருவாக்கி வருவதே ஒர் அரசனின் பெரிய நிலை; பொது மக்கள் மனம் மேன்மையாகவோ, கீழ்மையாகவோ இருப்பது அவன் செய்துவரும் நற்செயல்கள் அளவேயாம்.”

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக