புதன், 6 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு -5

 

சான்றோர் வாக்கு -5

“Gold is tested by fire; Man by Gold”__ Chinese.

நெருப்பால் பொன் சோதிக்கப்படுகிறது  ; பொன்னால் மனிதன் சோதிக்கப்படுகிறான்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக