சனி, 23 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு – 21. 120. குறிஞ்சி, குறுந்தொகை.

 

சான்றோர் வாக்கு – 21.  120. குறிஞ்சி,  குறுந்தொகை.

 

“இல்லோன் இன்பம் காமுற்றாஅங்கு

அரிது வேட்டனையால் நெஞ்சே காதலி

நல்லள் ஆகுதல் அறிந்தாங்கு

அரியள் ஆகுதல் அறியாதோயே.”--- பரணர்.

 

”Like  a destitute person  yearning  for the pleasure of life, O heart, you aspire for a rare object. You understand that the maid in love is good-natured, but fail to realize that she is difficult of attainment.” ----R.Balakrishna Mudaliyar,B.A.L.T.

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக