சனி, 9 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு -8.

 

சான்றோர் வாக்கு -8.

A Poet’s soul must contain the perfect shape, wise and just.”__Agustine.

ஒரு கவிஞனுடைய உள்ளம் ஞானம், நீதி, நன்மை முதலிய மேன்மைகளால் அவன் முழு உருவம் அமைந்திருக்க வேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக