ஞாயிறு, 3 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு -2

 

சான்றோர் வாக்கு -2

’He who would write heroic poems should make his life a heroic poem “- Carlyle.

வீர காவியங்களைப் படைக்கவுள்ள கவிஞன் தன் வாழ்க்கை முழுவதையும் ஒரு வீர காவியமாகச் செய்துகொள்ள வேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக