வியாழன், 14 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு -12.

 

சான்றோர் வாக்கு -12.

“Keep thy spirit pure from worldly taint by the repellent   strength of virtue”- Bailey.

“ஆசாபாசங்களுக்கு அடிமையாகாமல் அறவலிமையினால் உயிரைப் புனிதமாக வைத்துக்கொள்.”

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக