திங்கள், 18 செப்டம்பர், 2023

சான்றோர் வாக்கு -16.

 

சான்றோர் வாக்கு -16.

40. குறிஞ்சி

யாயும் ஞாயும் யார் ஆகியரோ?

எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறைக் கேளிர்

யானும் நீயும் எவ்வழி அறிதும்

செம்புலப் பெயல் நீர்போல

அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே.–செம்புலப்பெயனீரார், குறுந்தொகை.

 

      In what way were your mother and my mother related before (our first meeting) ? What relationship existed between my father and your father ? How did we come to know each other? Our loving hearts mingled one with the other (at first sight) as rain falling on reddish soil and mixing with it !”    

                                                        --  R.Balakrishna Mudaliyar,B.A.L.T.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக