ஞாயிறு, 26 ஜூன், 2016

பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் – அறிவியல் அறிவாற்றல் -1

பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள் – அறிவியல் அறிவாற்றல் -1
 What is Science …? அறிவியல் என்றால் என்ன… ?
எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
         மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. குறள். 355
எந்த ஒரு பொருள்,  எவ்வியல்பு உடையதாயினும் அப்பொருளின் உண்மைத் தன்மையை ஆராய்ந்து அறிவதே அறிவாம்.
 இயற்கை அறிவியலை ஆழமாக ஆராய்ந்த சான்றோர்களில் தமிழ்ச் சான்றோர் பெருமக்கள் முன்னோடிகளாகத் திகழ்கின்றனர்.
“ Science – a branch of knowledge requiring systematic study and method – especially one of those dealing with substances ……..” – animal and vegetable life and natural laws……..”
பொருள்களின் இருப்பையும் இயல்பையும் அறிவதே அறிவியல்.
எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
  மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. குறள். 355
 “Whatever be the apparent diversity of things, it is wisdom,
To analyses and perceive the basic truth of  the matter.
The enlightened man who has true understanding, will be able to uncover the differing exteriors and lay bare the one central and immanent substance of all things of this world. Emerson’s concept of the ‘over soul’ based on the Upanishadic belief in cosmic unity conforms to Valluvar’s philosophy. And T.S. Eliot’s line, “ All things affirm thee in living”. Also echoes the same idea.
         Valluvar does not believe in the mere acceptance of things only on the basis of tradition or sanctity. He wants the core of ultimate truth to be arrived at, by going right behind appearances with vigorous use of reason.” (Tr.)  Dr.S.M. Diaz.
In the same way, our great ancient Tamil poets analyzed each and everything in a scientific manner.
இக்குறள், அறிவியல் என்பதற்கு இலக்கணம் கூறுகிறது ; இப்பொழுது புரிகிறதா திருவள்ளுவரின் அறிவியல் அறிவாற்றல். வள்ளுவர் வகுத்தளித்துள்ள இவ்விலக்கணத்தை அவர் அருளிய 1330 அருங்குறட்பாக்களிலும் பொருத்திப்படியுங்கள் , அறிவு வளம் பெறும்.
                               ….தொடரும் 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக