வியாழன், 22 மார்ச், 2018

“Dravidian languages may offer insights into Eurasian prehistory


“Dravidian languages may offer insights into Eurasian prehistory
Study Says They Originated 4500 Years Ago
Chennai: A study on the Dravidian language family by scientists at the Max Planck Institute for the Science of Human History in Germany indicates that it is approximately 4500 years old. A finding that corresponds with earlier linguistic and archaeological studies. A day after the result was published in the journal Royal Society Open Science. The authors of the paper . simon Greenhill and Annemarie Verkerk told TOI that the history of these languages was crucial for understanding the prehistory of Eruasia.”
“Scholars say Dravidians were natives of the Indian sub-continent who had been scattered throughout the country by the time the Aryans entered India around 1500BC.”
  For more information Pl. Read. Times of India. 23/03/18.
ஆரியர்கள் இந்தியாவிற்கு வருவதற்கு முன்பே இந்தியா முழுமையும் திராவிடர்கள் (தமிழர்) பரவியிருந்தனர். திராவிட மொழிகள் 4500 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தவை என்றாலும் திராவிடமொழிகளின் தாயாகிய தமிழ் கால எல்லை வரையறுக்க முடியாத அளவு  தொன்மை வாய்ந்தது என்பதும் உறுதியாயிற்று.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக