வியாழன், 23 ஏப்ரல், 2015

கார்த்திகை விழா

பங்குனி உத்தர விழா திருவரங்கம்137
வென்று எறி முரசின் விறற்போர்ச் சோழர்
இன்கடுங் கள்ளின் உறந்தை ஆங்கண்
வருபுனல் நெரிதரும் இருகரைப் பேரியாற்று
உருவ வெண்மணல் முருகுநாறு தண்பொழிற்
பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழிநாள்
வீஇலை அமன்ற மரம்பயில் இறும்பில்
தீஇல் அடுப்பின் அரங்கம் போல
பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே.......
                                 - உறையூர் முதுகூத்தனார்,அகம். 137::4-12)
உரை:- உறையூர், பகைவர்களை வென்று அடிக்கின்ற வீர முரசினையும் போர் வெற்றியையும்  இனிய கள்ளினையுடைய கரும்பு மிக்கதும் உடையது சோழரது ஊராகும்.அவ்வூரிடத்தே பெருகிவரும் நீர் உடைத்திட , இடிந்து விழும் கரைகளையுடைய காவிரிப் பேரியாற்றின் அழகிய வெண்மையான மணலையுடைய மணங் கமழுகின்ற குளிர்ச்சி பொருந்திய சோலையில் உத்தரமும் நிறைமதியும் கூடிய நன்னாளில், பங்குனி உத்தர விழா நடைபெறும்.
அவ்விழாவின் மறுநாளில் பூக்களும் சிலைகளும் நெருங்கின மரங்கள் அடர்ந்த குறுங்காட்டின் நடுவேயுள்ள நெருப்பில்லாத வெற்றுஅடுப்புகளையுடைய (திரு) அரங்கம் போல, உன்னுடைய நெற்றியானது அழகு இழந்து....
குறிப்பு:- இப்பாடலாசிரியர் காலத்துத் திருவரங்கம் ஓர் ஊராகக் கருதப்படாது அகன்ற பொழில் சூழ்ந்த ஆற்றிடைக்குறையாகக் கருதப்பட்டது (இருந்தது) எனலாம். குறுங்காடு மண்டிய அவ்வாற்றிடைக்குறையில் உறையூர் மக்கள் பங்குனி உத்தர விழாவினைச் சிறப்பாகக் கொண்டாடுவர்.மக்கள் ஒன்றுகூடி விடியுமளவும் விழாக்கோலம் பூணுவர், யாண்டும் அடுப்புகள் அமைத்துத் தீமூட்டி உணவு சமைத்து உண்டு களித்து இன்பம் எய்துவர், மறுநாள் மக்கள் நடமாட்டம் இன்றி, அடுப்புகளிலும் தீயின்றி அவ்வரங்கம் அழகிழந்து பொலிவற்று வறிதே வெறிச்சோடி காணப்படும்.

கார்த்திகைதிருவரங்கம்141
உலகுதொழில் உலந்து நாஞ்சில் துஞ்சி
மழைகால் நீங்கிய மாக விசும்பில்
குறுமுயல் மறுநிறம்கிளர மதிநிறைந்து
அறுமீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள்
மறுகு விளக்குறுத்து மாலை தூக்கிப்
பழவிறல் மூதூர்ப் பலருடன் துவன்றிய
விழவுடன் அயர வருகதில் அம்ம
                                           நக்கீரர், அகநா.141: 5-11

கலப்பைகள் மடிந்து கிடந்தன, உழுதலைச் செய்யவில்லை; மழை ஓய்ந்தது; வானில் சிறு முயலாகிய மறுவின் நிறம் விளங்க; மதி நிறைந்த கார்த்திகை நன்னாளில் இருள் அகன்ற நள்ளிரவில், வீதிகளில் திருவிளக்குகள் ஏற்றப்பட்டன; மாலைகள் தொங்கவிடப்பட்டன; முதுமையான ஊரின்கண் ஊர் மக்கள் ஒன்றுகூட; கார்த்திகைத் திருவிழாவை நம்மோடு களித்துக் கொண்டாட நம் தலைவர் விரைந்து வருவாராக.  மேலும் காண்க அகம் 11 உரை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக