புதன், 20 ஜூன், 2018


உலக ஓக நாள் -World Yoga Day
தொல்தமிழர்தம் அறிவாற்றலில் விளைந்த அற்புதக்கலை ஓகம். இக்கலை மிகவும் தொன்மையானது. சிவனை முதன்மையாகக் கொண்டு வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட இக்கலை உடற்கூறுகளை உய்த்துணர்ந்து இன்றைய அறிவியல் வியக்கும் வண்ணம் வாழ்வியலை வளப்படுத்துகிறது. சிந்துவெளித் தமிழரிடம் சிறந்தோங்கி இருந்ததற்கான அகழாய்வுச் சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன. இக்கலை ஆரியர்கள் வருகைக்கு முன்பே தமிழ் நிலத்தில் நிலைபெற்றிருந்தது.
                       “The History of Yoga may go back anywhere from five to eight thousand years, depending on the perspective of the historians. It  evolved wholly in the land of India and while it is supposed by some scholars  that yogic practices  were originally the domain of the indigenous, non-Aryan ( and pre-vedic) peoples . It was clearly expounded in the great vedic shastras.( Religious texts).”
                       “Pre-vedic findings are taken, by ome commentators, to show that ‘Yoga’ existed in some form well before the establishment of Aryan culture in the north Indian subcontinent.”
                   “ A triangular amulet seal  uncovered at the Mohenjo-daro archeological excavation site depicts a male, seated on a low platform in a cross-legged position, with arms outstretched.”
( Govind Rawat, Yoga:The Health Mantra. …. P. 30)

1 கருத்து:

  1. ஓக நாள் என்பதை உங்களின் பதிவிலிருந்துதான் முதன் முதலாக நான் அறிகிறேன் ஐயா.

    பதிலளிநீக்கு