வெள்ளி, 13 ஜூலை, 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -20

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -20
"What is your message to the society..?
காந்தி,  கொஞ்சங்கூட யோசிக்காமல் சொன்னார்..
 “My Life” –என்று
என் வாழ்க்கைதான் இந்தச் சமுதாயத்திற்கு நான் சொல்லுகின்ற செய்தி. "

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக