சனி, 21 ஜூலை, 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -28

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -28
“ Truth is the most valuable  thing we have . Let us economize  it.” -----Mark Twain
சத்தியம் அரிய விலையுடைய பொருள், அதனை நாம் கவனமாகப் பேண வேண்டும்.
“The lip of truth shall be established for ever ; but  lying tongue is but for a moment”  (Bible)
 சத்திய வாயன் என்றும் நித்தியமாய் நிலைத்திருப்பான் ; பொய் நாவன் அப்பொழுதே அழிந்து ஒழிவான்.
 சத்தியத்தைத் தழுவிவரும் அளவே மனித சமுதாயம் புனிதமாய் உயர்ந்து வருகிறது ; அதனை நழுவின் பழியும் துயரும் பாவமும் படிந்து எவ்வழியும் இழிவாய் அழிந்து ஒழிகிறது.” –ஜெகவீர பாண்டியனார்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக