வெள்ளி, 20 ஜூலை, 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -27

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -27
“சர்க்காரே வேலியை மேய்கிறது . அரசே சட்டத்தைத் தண்டிக்கிறது. குற்றமே நீதியை அச்சுறுத்துகிறது என்றால் அந்த நாடு எப்படி இருக்கும்..?”
” அரசியல்வாதிகள் கொட்டும் குப்பையில் புதைந்து போகிறது சுத்தம்.”—பூண்டி ஐயா.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக