ஞாயிறு, 1 ஜூலை, 2018

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -8

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு -8
“ பெண்ணைச் சம்பளமில்லா அகப்பையாக ; ஆணைச் சம்பாதித்துப் போடவந்த கலப்பையாக நினைக்காமல் இருவரும் குடும்ப நிலையறிந்து வாழ்ந்துவந்தால், படகு ஜீவநதியில் மெத்தென மிதந்து செல்லும். –பூண்டி ஐயா. 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக