செவ்வாய், 7 ஆகஸ்ட், 2018

கலைஞர் மறைந்தார்…… 7 – 8 – 18.


கலைஞர் மறைந்தார்…… 7 – 8 – 18.
“ மன்னா உலகத்து மன்னுதல் குறித்தோர்
 தம்புகழ் நிறீஇ தாம் மாய்ந்தனரே” –புறநானூறு.

செங்கதிரோன் எனக் கிழக்கில் எழுந்து
நின்றாய் நிலவுலகில் என்றும் மறையாச்
செம்மொழியாய் வாழ்வாய் நிலத்து.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக