செவ்வாய், 5 மே, 2015

Love makes water taste sweet

Love makes water taste sweet – TOI, 27-01- 14
New York: Love really is sweet. Both candy and water taste sweeter when people think about love, a new study has found…………………..  We always say ‘ love is sweet. We thought let’s see whether this applies to love “said researcher  Kai Qin Chan, at Radbound University Nijimegen in the Netherlands. Chan and colleagues conducted three experiments on 197 students at the National University of Singapore…………………………. Love made the water taste sweeter ….
113-  காதல் சிறப்புரைத்தல்
பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி
வால்எயிறு ஊறிய நீர்.               குறள்.1121
இம்மென் மொழியாளின் வெண்பல்லில் ஊறிய நீர் ; பாலுந் தேனுங்கலந்த கலவை போலும் . பாவாணர்CHAPTER – 113
ON LOVE’S EXCELLENCE
The nectarine fluid in which are steeped the milk-white teeth, of my lady of gentle speech,
Is like the delicious mixture of milk and honey. (Tr.) Dr. S.M. Diaz.

The dew on her white teeth, whose voice is soft and low,
Is as when milk and honey mingled flow. (Tr.)  Dr. G.U. Pope
Love emotions- affection sweet fluid that is secreted in the fair maiden’s mouth. It has been proved  by the scientists water taste sweeter, when love aggravates  in  men and women.                                          

      காதல் வயப்பட்டோர் உணர்வின் வழிஅவர்தம் வாயில் சுரக்கும் உமிழ் நீர்  இனிமை உடையதாய் இருக்கும்.எனவே தண்ணீரும் சுவை மிகுந்து தோன்றும்; தண்ணீருக்கென்று சுவை ஏதும் இல்லை. என்பது அறிவியல்அருவி நீர் இனிமை உடையது என்பதும்மான் உண்டு எஞ்சிய கலங்கிய நீர் தேன்கலந்த பாலினும் மிக்க இனிதாயிற்று என்பதும் காதல் வயப்பட்ட நிலையை உணர்த்தும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக